Zgarniacze do autobusów szynowych

< wróć
Zgarniacze do autobusów szynowych są wykonywane z blachy o grubości 6 [mm].

Zalety z zastosowania zgarniaczy stalowych:

– ochrona części, podzespołów, urządzeń znajdujących się pod podwoziem pojazdu,

– minimalizacja kosztów oraz zakresu napraw  spowodowanych  kolizją taboru

ze zwierzętami lub innymi przeszkodami.

zgarniacz